VOOR WIE IS WRITEjunior?
titel

 

   

De schrijftherapie is geschikt voor getraumatiseerde kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar, die kampen met een Posttrauamtische Stressstoornis (PTSS) of een aantal PTSS kenmerken, waardoor ze belemmerd worden in hun functioneren. Het gaat daarbij om eenmalige traumatische gebeurtenissen zoals een ongeluk, een verkrachting, dood van een dierbare, een technische ramp zoals de vuurwerkramp in Enschede of een natuurramp zoals een tsunami.

misbruik

Het kan ook gaan om meerdere traumatische gebeurtenissen over langere tijd, zoals langdurig seksueel misbruik, huiselijk geweld of het verlies van meerdere dierbare mensen. Voorwaarde is dat de traumatische ervaringen zijn gestopt.
De schrijftherapie kan ook worden gebruikt voor een aparte categorie kinderen met traumatische ervaringen. Dat zijn kinderen die getraumatiseerd zijn door de problemen van een gezinslid met een psychiatrische stoornis, dus de suïcidepoging van hun een manisch-depressieve moeder of de brandstichting door hun broertje met ADHD. In die gevallen is de moeilijke situatie waarin het kind zit dus nog niet gestopt, want de psychiatrische stoornis blijft bestaan en kan nieuwe trauma’s veroorzaken.

WRITE junior kan ook gebruikt worden voor:
- Het onthullen van geheimen
- Verwerken van pre-verbaal trauma
- Psycho-educatie over ADHD en ASS