WRITEjunior

schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten

titel

 

   

Het aantal kinderen en adolescenten dat te maken krijgt met traumatische ervaringen is groot. Te denken valt aan een ongeluk, de dood van een familielid, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik of het getuige zijn van geweld binnen het gezin. Kinderen en adolescenten kunnen ten gevolge hiervan allerlei klachten ontwikkelen op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Dit kan leiden tot een Posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het is van groot belang deze kinderen en adolescenten te behandelen omdat de stoornis anders tot een langdurige en ernstige verstoring van de ontwikkeling kan leiden.

vaderdood

WRITEjunior schrijftherapie is een behandelmethode waarbij het kind samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft. In een aantal sessies wordt niet alleen het trauma en de context daarvan opgeschreven, maar ook wordt gewerkt aan nieuwe manieren om er tegenaan te kijken en er mee om te gaan, zodat het kind na afloop van de therapie weer voort kan met zijn leven.
Het ‘boek’ dat het kind aan het eind van de behandeling over houdt is een belangrijk document om later nog eens te lezen en ook te laten lezen aan mensen die belangrijk zijn voor het kind. Hun erkenning voor wat het kind heeft doorgemaakt is een ondersteunend element in de behandeling.

WRITEjunior schrijftherapie is:

  • kortdurend
  • aangepast aan de leeftijd van elk kind
  • kleinere kinderen vinden het prettig dat gebruik wordt gemaakt van tekeningen
  • oudere kinderen vinden het gebruik van de computer prettig
  • het is voor ouders en kind heel duidelijk is wat er gebeurt tijdens de therapie
  • na afloop heeft het kind een belangrijk document om te bewaren en na te lezen
  • de effectiviteit van WRITEjunior is wetenschappelijk onderzocht

 

 

 

“In het digitale tijdperk sluit dit behandelprotocol prima aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. Een echte aanwinst voor de praktijk”

Drs. C. de Roos, voorzitter vereniging EMDR Nederland (VEN), de Bascule Centrum voor Trauma en Gezin"....Het protocol beperkt zich niet tot de behandeling van posttraumatische stressstoornis in strikte zin. Naast eenmalig en meermalig trauma wordt ook beschreven hoe deze behandeling toepasbaar is bij verwerken van het verlies van een dierbare en bij de verwerking van ernstige psychiatrische problematiek van ouders .... er is rekening gehouden met de leeftijd en de ontwikkelingsfase waar het kind zich in bevindt. Een 4-jarige kleuter heeft nu eenmaal een andere benadering nodig dan een 14-jarige puber..."

Prof.dr. P.M.G. Emmelkamp, Programmagroep Klinische psychologie, Universiteit van Amsterdam